Arvon presidentin

Vaaliteemat

Olen aina tehnyt arvopohjaista politiikkaa: haluan rakentaa turvallisempaa maailmaa, jossa elämme yhdessä ja olemme yhdenvertaisia. Samoihin arvoihin nojaavat myös vaaliteemani.

Tasa-arvo

Kasvava epätasa-arvoisuus luo maaperän pelkojen ohjaamalle politiikalle. Ongelmat ylittävät kansallisvaltioiden rajat.

Tämän päivän turvallisuus rakentuu tasa-arvosta. Nykyajan uhkien torjumiseen perinteinen turvallisuuspolitiikka ei riitä. Osattomuus luo kasvualustan hajaannukselle, joka aiheuttaa uudenlaisia turvallisuusuhkia.

Vakaa Suomi poistaa syrjintää, pienentää tuloeroja, kouluttaa kaikki ja pitää tiukasti kiinni oikeusvaltion periaatteesta. Tasa-arvoinen ja demokraattinen yhteiskunta hyvinvointipalveluineen vahvistaa osallisuutta sekä ihmisten keskinäistä luottamusta ja edistää vakaata kehitystä. Tällainen yhteiskunta on myös kansalaisilleen puolustamisen arvoinen.

Tasa-arvoinen Suomi toimii aktiivisesti myös kansainvälisesti. Me haluamme vahvistaa kansainvälistä oikeutta sekä päivittää ja kehittää kansainvälistä sopimusjärjestelmää; edistämme talousjärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja vaadimme ihmisoikeussopimusten noudattamista.

Kehitysyhteistyö, kriisinhallinta, aseistariisunta sekä pidättyväinen asevientipolitiikka edistävät rauhaa. Haluamme vaikuttaa aktiivisesti Euroopan unionissa ja tukea Pohjoismaista, kestävää yhteistyötä.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on suurin turvallisuusuhkamme.

Viime vuosina Euroopassakin nähty sotatoimien aikaansaama pakolaiskriisi on vasta pientä alkusoittoa sille hädälle, joka eteläisen pallonpuoliskon maita uhkaa ilmastokatastrofin edetessä.

Turvallinen yhteiskunta on mahdollinen vain, jos vastataan ilmastonmuutoksen sekä luonnonvarojen riittävyyden haasteeseen ja pidetään elinympäristö elinkelpoisena.

Kaikkien poliittisten päätösten pitäisi viimeistään nyt pohjautua kestävään ilmastopolitiikkaan. Ruoka, vesi, lämpö ja energia eivät ole kaikille itsestäänselvyyksiä. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä kestävä kehitys ovat elämän edellytys maapallolla.

Suomi voi näyttää tietä muillekin, jos päätämme suunnata varamme koulutukseen sekä elämää turvaavaan innovaatiotutkimukseen rauhanvarustelun hengessä. Ilmastotutkimuksemme on jo huippuluokkaa – me voimme olla myös ravinnon, veden, koulutuksen, epidemioiden torjunnan, lääkekehityksen, lääkintävälineistön, kenttäsairaaloiden, pakolaisleirien sekä konfliktialueiden maaperäpuhdistusten ja ilmastovaikutusten huippuosaajia.

Me voimme näyttää esimerkkiä ja tehdä kestävää ilmastopolitiikkaa, jotta ilmastonmuutoksen torjuminen otetaan kaikkialla kärkihankkeeksi – ei vain paperilla ja sopimusten muodossa, vaan myös käytännössä.

Vuoropuhelu

Kun maailma on epävakaa, tarvitaan vastuullista johtajuutta ja jännitteiden purkamista.

Rauha ei ole vain sitä, että diplomatialla ja taitavasti neuvotelluilla kompromisseilla estetään sotia. Rauha rakennetaan joka päivä hyväksymällä joukkoon ja jakamalla omasta.

Suomessa on aina arvostettu hyviä suhteita naapureihin. Tällä linjalla on hyvä jatkaa. Sodan, vihan ja epäluottamuksen lietsojia tässä ajassa riittää, sille tarvitaan vaihtoehto.

Sotilasliitot eivät ratkaise eriarvoisuudesta kumpuavia ongelmia. Elinoloja pitää pystyä parantamaan maissa, joissa on epävakaa tilanne, ja toisaalta sisäisen turvallisuuden riskeihin on järkevästi varauduttava vahvistamalla poliisien voimavaroja ja viranomaisten yhteistyötä.

Sotilaallinen liittoutumattomuus on Suomelle vakautta edistävä ratkaisu. Se mahdollistaa Suomelle kokoaan suuremman roolin kansainvälisen rauhan edistäjänä. Sotilaallinen liittoutumattomuus parantaa myös Suomen mahdollisuuksia pysyä puolueettomana kriisiaikana.

Eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen on tärkein keinomme taata yhteiskuntarauha.

Meidän Merja

Merja on poliitikkona tunnettu suorapuheisuudestaan ja rohkeudesta tehdä arvovetoista politiikkaa. Hänen toimintaansa ohjaa aina yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden arvot, siksi hän olisi – arvon presidentti.

Meidän Merja

Merja on poliitikkona tunnettu suorapuheisuudestaan ja rohkeudesta tehdä arvovetoista politiikkaa. Hänen toimintaansa ohjaa aina yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden arvot, siksi hän olisi – arvon presidentti.

Merjan blogi

Vaalikuulumisia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip…

Vaaliteemani 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip…

Pohdintaa tulevista vaaleista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip…

Lahjoita verkossa

Tue Merjan kampanjaa

Onnistunut kampanja vaatii tekijöiden lisäksi myös rahaa. Jokainen lahjoitus auttaa meitä tekemään näkyvämpää ja parempaa kampanjaa, ja pienetkin summat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kiitos, että olet mukana!

Klikkaa ja siirryt maksamaan

Valitse summa

Merjan teemat

Presidentinvaaleissa 2018

Merjan teemat

Presidentinvaaleissa 2018

Tilaa kampanjakirje

Tilaa tästä uusimmat kampanjakuulumiset – tehdään yhdessä näistä vaaleista se arvokeskustelu, jota Suomi tarvitsee.

Yhteydenotot

Kampanjapäällikkö
Joonas Leppänen
joonas.leppanen@vasemmisto.fi
+358 40 183 1033

Katso kaikki yhteystiedot

© 2017–2018 Merja2018.fi    Rekisteriseloste    Takaisin alkuun